Užitečné informace

Vstup do prostor Relaxačního centra

 • u pokladny si objednáte službu
 • pokladní Vám přidělí čip, který vypadá jako náramkové hodinky
 • čip je nositelem informace o vašich předplacených službách i klíčem ke skříňce
 • vstupte turniketem do prostor šaten, turniket se uvolní po přiblížení hodinek ke čtečce umístěné na vstupní straně turniketu; uvolněný vstup je signalizován světelnou šipkou a textem na displeji
 • po projití turniketem vstoupíte do prostor šaten, které jsou společné pro muže i ženy; pro převléknutí do plavek použijete převlékárnu
 • po převléknutí uložte osobní věci do libovolné skříňky
 • skříňku uzamkněte

Parkování

 • parkovat lze na centrálním městském parkovišti, které je od Relaxačního centra vzdáleno asi 100 m

Uzamčení skříňky

 • zavřete dvířka skříňky
 • přiložte čipové hodinky k zámku na skříňce
 • podržte hodinky asi 1 sekundu
 • červená LED dioda se rozsvítí a skříňka je zamčená

Opuštění areálu

 • při odchodu odevzdejte čip u pokladny
 • pokladní Vás - po konečném vyúčtování - pouští ven přes turniket
 • pokud jste předplatitel a máte při odchodu dostatečný kredit, nemusíte chodit k pokladně