Návštěvní řády

Návštěvní řád si v plném znění přečtete zde.

Vybrané informace

 • okamžitá kapacita vnitřní části areálu je 263 návštěvníků
 • okamžitá kapacita vnější části areálu je 110 návštěvníků
 • při naplnění kapacity bude areál uzavřen do doby, než se kapacity uvolní
 • vstup do šaten je povolen pouze přes turnikety s platným čipem
 • při vstupu přes turniket je čip aktivován a automaticky se odečítá zakoupený časový limit
 • při překročení limitu se na recepci doplácí minuty dle platného ceníku
 • při zakoupení permanentky nebo vstupenky o solné jeskyně je účtována vratná záloha 200 Kč
 • za ztracený čip je účtován poplatek 200 Kč
 • před vstupem do šaten si každý návštěvník vyzouvá venkovní obuv
 • do skříňky se návštěvník ukládá všechny osobní věci a skříňku uzamkne čipem
 • v případě, že návštěvník zapomene číslo skříňky, použije infoterminál, kde se dozví číslo skříňky i zbývající zakoupený čas
 • před vstupem do bazénové části je návštěvník povinen se osprchovat
 • do bazénů nemají přístup děti do 1 roku; děti do 1 roku mají povolen vstup do areálu, rodiče dohlédnou, aby děti nevstupovaly do bazénů
 • děti od 1 do 3 let vstupují do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou
 • děti do 10 let vstupují do bazénů v doprovodu osob starších 18 let
 • v celém areálu je zakázáno kouření, konzumace jídel, používání skleněných lahví
 • v celém areálu je zakázáno skákat do vody
 • je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče

Návštěvní řád pro návštěvníky wellness si v plném znění přečtete zde.